Kristín Morthens graduated with a BFA in painting from OCAD University, Toronto, Canada in 2018 where she received an honorary award for outstanding achievement in painting. She was also an exchange student at The School of the Art Institute of Chicago in 2016. Her works include narratives of intimacy, separation and boundaries interpreted in terms of physical shapes within unspoken spaces that do not seem to belong to this world. She has exhibited in Montreal, Los Angeles, Toronto, Stuttgart, Malmö, Reykjavík, Copenhagen, São Paulo and Rio de Janeiro, and has performed extensively at art events such as Art Miami (MIA), Art Toronto (TO), Foire Papier (MTL), Stuttgart Art Walk (STGT) and Art With Heart at the Art Gallery of Ontario (TO). She has also lectured on her work at the University of Toronto and OCAD University. Her recent solo exhibitions are Það sem fer í hring in Gallerý Port, Armar in GK Reykjavík, Introducing Kristín Morthens in Christopher Cutts and I Followed a Spiral, it Felt like a Ring in Angell Gallery.

"In Gegnumtrekk I look at the narrative tradition, timelessness, paradoxes and risks, through paintings that show ecosystems of organic shapes with sharp claws in abstract spaces. The title of the exhibition is a metaphor for a journey from one world to another. Contraction is the result of a natural force that is an ordinary occurrence in everyday life. That's why I found it exciting to take something so common and possibly innocent from physics, but expand it into more complex phenomena such as dimensional navigation or a journey between realities.
In a text based on the paintings, I write, "I open two windows in a house. The struggle of wind gusts with uneven air pressure results in me being sucked out of the small opening in the first window that was opened ". At the moment, the narrator travels into a kind of primordial reality which, as mentioned before, is characterised by timelessness, paradoxes and risks. Examples of this in the paintings is the sun which is at also a buzzsaw. Something that both creates life but is at the same time dangerous, even deadly. Limbs and hand shapes are also repeated in the works that are almost touching. In this almost contact, the tension of compassion and attack is created. "

"In the process, I use oil, sand, charcoal and pastels on linen, where I mix drawing and painting. Contrasting materials speak to the subject, for example when the dense surface of sand grains meets thin, translucent surfaces. The contrast is repeated in the colour palette in both brightness and brilliance. The images are framed in iron and the material is part of the narrative. The element iron is important both in a person's physical activity, such as in a protein that carries oxygen from the lungs to other parts of the body, but also in the base of the Earth where it weighs 35% of its weight. Because of these connections I wanted to use the material as a framework. Then the iron frame around the rectangular painting has become a reference to the pull through between the windows, and the frame stands like a peephole into another reality."

Kristín Morthens

Kristín Morthens útskrifaðist með BFA í málverki úr OCAD University, Torontó, Kanada árið 2018 þar sem hún hlaut heiðursverðlaun fyrir framúrskarandi árangur í málverki. Hún var einnig skiptinemi við The School of the Art Institute of Chicago árið 2016. Í verkum hennar eru frásagnir af nánd, aðskilnaði
og mörkum túlkaðar útfrá líkamlegum formum innan óræðra rýma, sem virðast ekki tilheyra þessum heimi. Hún hefur sýnt í Montreal, Los Angeles, Torontó, Stuttgart, Malmö, Reykjavík, Kaupmannahöfn, São Paulo og Rio de Janeiro, og tekið flátt í listviðburðum eins og Art Miami (MIA), Art Toronto (TO),
Foire Papier (MTL), Stuttgart Art Walk (STGT) og Art With Heart í Art Gallery of Ontario (TO). Einnig hefur hún haldið fyrirlestra um verk sín í Univeristy of Toronto og OCAD University. Nýlegar einkasýningar hennar eru Það sem fer í hring í Gallerý Port, Armar í GK Reykjavík, Introducing Kristín Morthens í Christopher Cutts og I Followed a Spiral, it Felt like a Ring í Angell Gallery.

"Í Gegnumtrekk skoða ég frásagnarhefð, tímaleysi, þversagnir og áhættur, í gegnum málverk sem sýna vistkerfi lífrænna forma með hvassar klær í óræðum rýmum. Formin ýmist sökkva/fljóta, teygjast, togast á og potast annað hvort í samtali við sjálft sig eða gagnvart hvort öðru. Titill sýningarinnar er myndlíking á ferðalagi úr einum heimi yfir í annan. Gegnumtrekkur er afleiðing náttúruafla sem er hversdagsleg uppákoma í dagsdaglegu lífi. Því fannst mér spennandi að taka einhvað svo algengt og hugsanlega saklaust úr eðlisfræðinni, en þenja það yfir í flóknara fyrirbrigði svo sem víddarflakk eða ferðalag milli veruleika. Í texta unnum útfrá málverkunum skrifa ég‚ „Ég opna tvo glugga á húsi. Barátta vindkviða við ójafnan loftþrýsting gerir það að verkum að ég sogast út um litla opið á fyrri glugganum sem var opnaður“. Í framhaldi af þessu augnabliki ferðast sögumaður inn í einhverskonar frum-veruleika sem eins og fyrr segjir, einkennist af tímaleysi, þversögnum og áhættum. Dæmi um þessa þætti í málverkunum er sól sem er á sama tíma hjólsagarblað. Einhvað sem bæði býr til líf en er samtímis hættulegt, jafnvel banvænt. Þá eru einnig útlimir og handaform endurtekin í verkunum sem eru næstum því að snerta einhvað. Í þessari næstum því snertingu myndast togstreita alúðar og árásar."

"Í ferlinu notast ég við ólíu, sand, kol og pastelliti á hör, þar sem ég blanda saman teikningu og maleríi. Kontrast efna talar við viðfangsefnið t.d. þegar þétt yfirborð sandkorna mætir þunnum, hálfgegnsæjum flötum. Kontrastinn er svo endurtekinn í litapallettunni bæði í birtustigi og skærleika. Myndirnar eru rammaðar inn í járn og er efnið partur af frásögninni. Frumefnið járn er bæði mikilvægt í líkamsstarfsemi manneskja, svo sem í prótíni sem færir súrefni úr lungum yfir í aðra parta líkamans, en einnig í undirstöðu jarðar þar sem það vegur um 35% af þyngd hennar. Vegna þessara tenginga vildi ég nota efnið
sem ramma. Þá er járnramminn utan um ferhyrnt málverkið orðinn tilvísun í gegnumtrekk milli glugga og stendur ramminn sem kýrauga inn í annan veruleika."Work

Brennisteinn
80x70
Oil, sand, pastel and charcoal on linen.
2021
Sold

Sog
80x70
Oil, sand, pastel and charcoal on linen.
2021

Sólin hefur rauðar neglur
80x70
Oil, sand, pastel and charcoal on linen.
2021

Súrt regn og rætur
80x70
Oil, sand, pastel and charcoal on linen.
2021Þyngdarlögmál
150x120cm
Oil, sand, pastel and charcoal on linen.
2021

13 tungl
150x120cm
Oil, sand, pastel and charcoal on linen.
2021
Sold
Gegnumtrekkur
190x220cm
Oil, sand, pastel and charcoal on linen.
2021Gegnumtrekkur

                                                                       06.03—28.03  2021