Anna Maggý - The Perfect Body
01.05 - 23.05

Í verkum sýningarinnar leikur Anna Maggý sér að brenglun á formum mannslíkamans. Í þeim vill listamaðurinn kanna mörkin á milli þess sem er samfélagslega samþykkt fegurð og þess sem er ósamþykkt, skoða kraftinn sem felst í formleysunni. Í gegnum tíðina hefur mannveran og samfélagið reynt að skapa hina fullkomnu manneskju. Við erum föst í líkamanum, forminu, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Okkur er ætlað að sjá brenglun, ófullkomleika, eitthvað sem hægt er að bæta eða breyta, skipta út, hliðra, ummynda. Hinn skapaði fullkomleiki er þó jafn síbreytilegur og tunglstaðan frá degi til dags. Mörkin eru óljós og skolast sífellt til.

Anna Maggý hefur nýtt sér ljósmyndun við gerð verka sinna en einnig má þar sjá notkun ýmissa annarra miðla á borð við myndbönd og innsetningar.
Anna Maggý stundaði nám við Ljósmyndaskólann um nokkurra ára skeið og hefur starfað sjálfstætt sem ljósmyndari og leikstjóri síðan, en ljósmyndir hennar hafa prýtt síður tímarita um allan heim

.‘’She’s thought of as one of the best Icelandic photographers of her generation’’- Vogue Italia”

In this exhibition, Anna Maggý plays with the distortion of the shapes of the human body. The artist wants to explore the boundaries between what is socially accepted beauty and what is unapproved, to examine the power inherent in formlessness. Throughout the years, people and society have sought to create the perfect human body. We are stuck in the body, the shape, whether we like it or not. We are meant to see distortion, imperfection, something that can be improved or changed, replaced, shifted, transformed. This created perfection is however, as ever-changing as the moon from day to day. The boundaries are blurred and are constantly changing.

Anna Maggý has used photography in the process of her work, but also various other media such as video and installation. She studied at Ljósmyndaskólinn and has worked independently as a photographer and director since, her photographs have been published in magazines around the world. This is Anna Maggý's second solo exhibition, but she  exhibited the NO FRAME series in 2018.

„She's thought of as one of the best Icelandic photographers of her generation“ -Vogue Italia.”